© 2007  EТ  ПРЕСТИЖ - Свилен Ташев , Всички права запазени
                  ИЗБОР НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ  НА ДИАМАНТЕНИТЕ  ДИСКОВЕ

   Висока ефективност от използването на инструменти от синтетически диаманти се осигурява при правилния избор  на техните характеристики - форма и размер на диска , ширина и дебелина на диамантения слой , марката на диамантените зрънца , материала на свръзката , едрината на фракцията на диамантените зрънца.
    С цел уеднакняване на разбиранията и недопускането на различия , във всички каталози на диамантени инструменти  геометрическите размери на изделията , а също така и последователноста на тяхното обозначение е следващия
- форма на диска
- външен диаметър
- височина на диска
- височина на работния слой  / дебелина на диамантения слой/
- ширина на работния слой
- диаметър на вътрешният отвор

    Формата и размерите  на диска се избират в зависимост от използваното оборудване и в зависимост от количеството  и вида на обработвания инструмент  или детайл.Главен фактор при определянето цената на инструмента е количеството диамантен материал в работния слой , което зависи от диаметъра на диска , ширината и дебелината на диамантения слой , както и от неговата концентрация.
    Поради това , при голямо количество използвани диамантени дискове , е целесъобразно да се избирад дискове с максимално допустим диаметър  и с максимално голяма дебелина на диамантения слой.
    Статическата и динамическа здравина на диамантения инструмент зависи от материала на корпуса.Корпуса може да бъде направен от алуминий , алуминиева формовъчна смес , стомана или смоли. Това зависи от вида на свръзките , формата и
   размерите на инструмента , а също така  и от изискванията за точност на обработка.
Диаметъра  на диамантения диск трябва да с избира по възможност максимално голям , отчитайки граничните обороти на шпиндела.
При всички случаи за достигане на препоръчаната скорост на рязане е целесъобразно да се работи с диск с най големия максимално допустим диаметър при съответствъщите за дадената скорост на рязане  обороти на шпиндела.

Ширината  на диамантения слой  зависи от размерите на обработваните повърхности на инструмента и от условията на работа .
При кръгло шлифоване когато обработваната повърхност се преминава открай до край , се избират дискове с по широк работен слой.
При обработка по метода на врязване , ширината на работния слой на диска не трябва да е повече от дължината на обработваната повърхност.
При заточване на предните повърхности на твърдосплавните инструменти / циркулярни дискове , фрези  и др./ ширината на диамантения слой не трябва да е по голяма от височината на обработваните зъби. Това е необходимо за да се избегне образуването на неравности по работната повърхност на диска и деформация на режещия ръб на инструмента .

Свръзките се избират в зависимост  от свойствата на обработвания материал , вида на обработка , условията на експлоатация / сухо/мокро шлифоване /, режимите на шлифоване, изискванията към качеството на обработената повърхност.
Диамантения инструмент се произвежда  с металическа  или органическа  свръзки.

Съгласно единия класификатор свръзките се обозначават съответно :
Органична        - с буквата   В
Металическа        - с буквата   М

Първата цифра след буквеното обозначение  - указва режима на експлоатация.
1 - натоварени режими на рязане
2 - нормални режими на рязане
3 - довършителни  .
Втората и третата цифри обозначават поредния номер на  свръзката .

М1 - 01, М1 - 02, М1 - 04, М1 - 10
В1 - 01, В1 - 02, В1 - 13, В1 - 33

- свръзки на инструенти, работещи при натоварени режими на експлоатация.
В2 - 01, В2 - 02  и др.
- свръзки на инструменти, работещи при нормални режими на експлоатация.
М2 - 01, М2 - 02 и др.
- металически свръзки на инструменти, работещи при нормални режими на експлоатация , а също така при по високи изисквания към износоустойчивоста на диамантения слой  и формата на инструмента .
В3 - 01, В3 - 21, В3 - 22  и др.
- органични свръзки, използвани за изработка на инструменти, предназначени за довършващи операции, полиране на изделия от полускъпоценни и скъпоценни камъни.
Марката на диамантите - избирасе в съответствие с характера на изпълняваната работа, свръзката на диамантения слой на диска , вида на обработка , режимите на шлифоване, свойствата на обработвания материал. Всяка марка диаманти има свои области на на приложение.
Марки диаманти
АС2, АС4
Използват се при органични свръзки, работещи при нормални условия на шлифоване .
АС5,  АС8
Използват се при металически и органични свръзки, работещи при натоварени режими.
АС6,  АС15,  АС20
Използват се при металически свръзки на основата на алуминия( ниско температурни металически свръзки), предназначени за шлифоване на твърди сплави и твърди сплави съвместно със стомана, а също така при електродиамантено шлифоване.
АС15, АС20, АС32. АС50, АС65
Изпозватсе при металически свръзки на основата на бронзаа също така при галванически свръзки, прдназначени за изработка на инструменти които се изплзват за обработка на неметални материали , полупроводници , стъкло , по меки породи камък  и др.
АС80, АС100 и нагоре
Използват се при металически свръзки на основата на кобалта, никела, желязото и др., предназначени за обработка на природни камъни, огнеупорни , и други свръх твърди материали.
Зърнистостта на диаманта се избира в зависимост от необходимата гладкост на обработваната повърхност и от производителноста на шлифоването , а също така на допустимия разход на диамантения инструмент.


Концентрация - съдържанието на диаманти в 1 куб.см. от слоя.           За 100% концентрация се приема съдържанието на 4.4 карата диаманти в 1 куб.см. Концентрацията на диаманти в слоя се избира в зависимост от характера на изпълняваните операции, зърнистостта на диамантения прах, размера на контактната площ между диамантения слой на диска и обработваната повърхност. С увеличаване на концентрацията се увеличава производителността на шлифоване, режещата способност на инструмента, а също така способността за съхраняване формата на диамантения слой. За това при чистово и финишно шлифоване се препоръчват дискове с концентрация на диаманти в слоя - 100% и 150%.
С увеличаване на зърнистостта и контактната площ между диамантения слой на диска и обработваната повърхност, а също така и в случаите, когато е необходимо дълго време да се съхрани формата на диамантения слой, например при шлифоване на профилни повърхности, е необходимо да се използват дискове с по голяма концентрация.

Режимите на рязане при шлифоване ,заточване и оформяне се предписват в зависимост от характеристиките на диамантения диск , изпълняваните операции, вида на обработвания материал, изискванията към обработваната повърхност, използваното оборудване и неговото техническо състояние.
Избора на скороста  на рязане основно зависи от вида на свръзката на диамантения слой, вида на работната операция, а също така от изискванията към качеството на обработваната повърхност. Увеличаването на скороста на рязане над препоръчителната  води до увеличаване разхода на диаманта при използване на дискове с органична свръзка или до затлачване на диамантения слой и влошаване на режещата способност при  използване на дискове с металическа свръзка.
При това трябва да вземем под внимание факта , че при увеличаване на  скороста  се  намалява грапавината на обработваната повърхност , следователно  , когато е необходимо получаването на по голяма гладкост /чистова обработка , финишна / трябва да се използва по голяма скорост на диска.
Избор на напречно и надлъжо подаване. Напречното и надлъжно подаване се регламентират в зависимост от работните операции, необходимото качество на повърхността, характеристиките на диамантения диск(свръзка,марка и зърнистост на диамантения прах, концентрацията на диаманти), въртящия момент на машината и условията на експлоатация (мокро или сухо шлифоване). Твърде голямо напречно или надлъжно подаване води до по бързо износване на диамантения слой на диска , а с намаляване на наречното и надлъжно подаване се намалява разхода на диаманти и се увеличава гладкоста на обработваната повърхност , но при това се намалява производителноста на обработка. Следователно трябва да се използва такова подаване , което да осигурява минимална себестойност  и необходимото качество на обработка.
При режими с голямо подаване се използват дискове с голяма зърнистост на диамантения прах  с металическа или керамическа свръзка на диамантения слой  и се работи със охлаждане.
Най голяма производителност при дадена мощност на машината и съответно постигане на необходимо качество на обработка  , се постига при правилно съчетание на стойностите на напречно и надлъжно подаване. При това от гледна точка на икономия на диаманта и на електроенергията , по добре е да се работи с по голямо напречно подаване и съответно по малко надлъжно подаване.
Режими на експлоатация
при шлифоване на твърди сплави.

1.        Периферна скорост на инструмента при шлифоване.
Вид шлифоване
Органични свръзки
Металически свръзки
Плоско
сухо
сухо
мокро
мокро
20-30 м/с
-
-
20-25 м/с
Кръгло вътрешно
10-20 м/с
8-12 м/с
8-12 м/с
12-20 м/с
Кръгло външно
20-30 м/с
-
-
12-20 м/с
Заточване на инструмент
18-28 м/с
15-22 м/с
8-12 м/с
12-20 м/с
2.        Подаване в зависимост от зърнистостта на диамантения прах и вида на шифоване:
Режим
Вида на шлифоване
Зърнистост на диамантения прах
Дълбочина на шлифоване
(в зависимост от зърнистостта на диамантения прах),
мм

Напречно подаване
Надлъжно подаване
(скороста на направляващата),
м/мин

Периферната скорост на диска,
м/мин

Плоско
250/200-160/125
125/100-80/63
80/63-50/40
Кръгло външно
250-200-160/125
125/100-80/63
80/63-50/40
Кръгло вътрешно
250/200-100/80
80/63-50/40
Заточване на инструменти
250/200-160/125
125/100-80/63
80/63-50/40
0,01-0,02
0,007-0,01
0,005-0,007
0,015-0,030
0,009-0,010
0,005-0,008
0,007-0,020
0,001-0,007
0,030-0,050
0,010-0,030
0,005-0,009
1/5-1/3 от ширината на диамантения слой
-
-
-
10-20
0,5-2,0
0,3-2,0
0,5-3,0
20-40
20-40
-