© 2007  EТ  ПРЕСТИЖ - Свилен Ташев , Всички права запазени
Диамантени шайби за обработка на стъкла за очила .
    Диамантена шайба 1А1  за обработка на стъкла  за очила   с машини  на фирмите " WECO " / Германия / , "ВИЗАС" /Белорусия/ , " TAKUBO " / Япония / , " INDO " /Испания/  и  др.
       
- диамантения слой се изработва от диамантени шлифпрахове на металическа свръзка . Използването на охлаждаща течност  е задължително.
шифр.
D , mm
T , mm
X , mm
H , mm
8-7343                110           18                2                20
9-8145                110           15                2                25
9-8134                120           15                2                20
9-8144                152           19                3                25,4
8-7407                150           25                4                25

8-7325                110           15                2                20
     Диамантена шайба 1EE1V  за обработка на стъкла  за очила   с машини  на фирмите " WECO " / Германия / , "ВИЗАС" /Белорусия/ , " TAKUBO " / Япония / , " INDO " /Испания/  и  др.
       
- диамантения слой се изработва от диамантени шлифпрахове на металическа свръзка . Използването на охлаждаща течност  е задължително.
шифр.
D , mm
T , mm
t1 , mm
t2 , mm
X , mm
γ°
α°
β°
H , mm
8-7326        110        15              5              10           2        120          80            85                20
8-7365        110        15              5              10           2        120          80            85                25
8-7346        110        25              7,7           17,3        2        110          80            85                20
8-7368        120        21              6              15           2        120          80            85                20
8-3136        152        19              5              14           4        120          90            90                25,4
9-0202        150        25              5              20           3        120          80            85                25
       
3-9999        110        17              6              11          3,5      120          80            85                20