© 2007  EТ  ПРЕСТИЖ - Свилен Ташев , Всички права запазени
Примерно обозначение :  12A2-20 D*T*W*X*H 

12A2-20 150-18-10-2-32 АС4 125/100 100% В2-01

- 12А2-20 - формата на диска
- 150 - външният диаметър D
- 18 - Т
- 10 - ширината на абразивния слой- W
- 2  - дебелината на абразивният слой - Х
- вътрешният диаметър -Н
- АС-4   вида на диамантените зърна
- 125/100 - зърнистост
- 100% - относителната концентрация на диамантеният прах
- В2-01 - вида на свързващото вещество


DIJAMANTSKA  TOCILA 
dijamantska tocila
Kontakt :

Bulgaria
4230 , Asenovgrad
ET Prestig
Ph/   +359 331 39919
mob. +359 876992170
mob. +359 885992170
email: prestige_et@abv.bg