© 2007  EТ  ПРЕСТИЖ - Свилен Ташев , Всички права запазени
ДИАМАНТЕНИ  СВРЕДЛА
област на приложение :

- разпробиване на отвори в оптическо и техническо стъкло и други неметалични  материали

- диамантения слой се изработва от  диамантени шлифпрахове  и микропрахове  на галванична  основа

- изпозването на охлаждане е задължително
рис. 1
рис. 2
обозначение на типоразмера
материал на тялото
рисунка
D,mm
d1,mm
L,mm
x,mm
04.01.159.00
04.01.159.00-01
04.01.159.00-02
04.01.159.00-03
04.01.159.00-04
04.01.159.00-05
04.01.159.00-06
04.01.159.00-07
04.01.159.00-08
04.01.159.00-09
04.01.159.00-10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
2,5
3,5
4,5
5
6
7
8
9
10
12,8
14,8
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
бронз
04.01.242.00
04.01.242.00-01
04.01.242.00-02
04.01.242.00-03
04.01.242.00-04
04.01.242.00-05
04.01.242.00-06
04.01.242.00-07
04.01.242.00-08
04.01.242.00-09
04.01.242.00-10
04.01.242.00-11
04.01.242.00-12
04.01.242.00-13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
14,6
19,6
17,6
1,4
2,4
3,4
4,4
5
6
7
8
10
12
14
13
17,6
15,6
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
стомана
06.02.002.00
06.02.002.00-01
06.02.002.00-02
стомана
2
2
2
3
4
5
2,5
3,5
4,5
57
57
57
8
8
8