© 2007  EТ  ПРЕСТИЖ - Свилен Ташев , Всички права запазени
ДИАМАНТЕНИ   ИЗРАВНИТЕЛИ .


   Предлаганите от нас диамантени изравнители съчетават в себе си  предимствата на природните и синтетични  диаманти  , като същевремено  са лишени  от присъщите им  недостатъци. Това е постигнато благодарение на използването  на синтетични поликристални диаманти  , притежаващи  твърдост  сравнима с тази на природния.
Предимството им е , че работят до пълен  износ благодарение на еднаквото сечение на кристала по цялата му  височина .
С тях безпроблемно могат да се изравняват  абразивни  дискове с твърдост  от  М2  до  СТ2 .Предлагат се изравнители с разположение на диаманта послойно и по надлъжната ос . Изравнителите с разположение на диаманта по надлъжната ос успешно  се справят  с профилирането  на абразивните дискове благодарение на точната ориентация  на кристала  и неговото  малко напречно сечение.
Типове диамантени изравнители