© 2007  EТ  ПРЕСТИЖ - Свилен Ташев , Всички права запазени
Фирма ПРЕСТИЖ   е директен вносител  на диамантени  и CBN (кубически бор нитрид )  абразивни дискове предназначени за :

- за заточване на циркулярни дискове .
- за заточване на цели  и сборни фрези и други инструменти от твърда сплав .
- за шлайфане на детайли  от твърда сплав и легирани стомани  .
Примерно обозначение :  12A2-20 D*T*W*X*H 

12A2-20 150-18-10-2-32 АС4 125/100 100% В2-01

- 12А2-20 - формата на диска
- 150 - външният диаметър D
- 18 - Т
- 10 - ширината на абразивния слой- W
- 2  - дебелината на абразивният слой - Х
- вътрешният диаметър -Н
- АС-4   вида на диамантените зърна
- 125/100 - зърнистост
- 100% - относителната концентрация на диамантеният прах
- В2-01 - вида на свързващото вещество


1A1
3A1
9A3
2A2
1A2
1V1
6A9
4A2
4B2
ABX
1P1
ИЗБОР НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ  НА ДИАМАНТЕНИТЕ  ДИСКОВЕ