© 2007  EТ  ПРЕСТИЖ - Свилен Ташев , Всички права запазени
Използване на инструменти  на основата на кубичния борен нитрид .


Кубичният борен нитрид  / наричан още  боразон , елбор , кубонит , CBN /  по своите физико-механични свойства  се приближава до тези на синтетичния диамант . Но за разлика от диаманта  , той е химически инертен към желязото  и не се свързва с него . Освен това  кубичният борен нитрид  е много устойчив на нагряване  , издържа до 2000 градуса / за сравнение  диаманта издържа до 800 - 900 градуса/ . Именно тези отличия обособяват  сверите на изплзване на диаманта и на кубичния борен нитрид.
Диаманта се използва основно за обработка на твърди сплави /видиеви/ , стъкло , керамика , скъпоценни и полу- скъпоценни камъни , полупровоници  и др.
Кубичния борен нитрид  се използва за обработка на
-        закалени и циментирани стомани  с твърдост  50,55, 60 HRC  и по-висока
-        лагерни стомани
-        инструментални и бързорежещи стомани , в това число волфрамови и волфрамовомолибденови  сплави , а също така и  легирани с ванадий и кобалт
-        сложно легирани закалени стомани
-        горещо валцовани стомани и сплави
-        материали чувствителни към локални температурни напрежения  и термически удари /ляти магнити , ферити /


Предимства на инструментите на основата на кубичния борен нитрид   по сравнение с обикновенните абразиви
     - много по- голяма режеща способност   и постоянство на характеристиките през целия период на експлоатация , което води до повишаване на производителноста от 2.5 до 3 пъти
     - голяма устойчивост на работният профил , което осигурява получаването на детайли с висока точност
     - ниско топлоотделяне , което позволява получаването на високо качество на повърхностния  слой на обработвания детайл.

Основни области в които се използват  дискове за шлифоване на основата на кубичния борен нитрид

-        заточване на металорежещи инструменти
-        вътрешно шлифоване
-        кръгло външно шлифоване
-        плоско шлифоване
-        резбошлифование
-        шлифоване на зъбни колела
-        шлифоване на шлици
-        супер финишно шлифоване
-        хонинговане
-        окончатено шлифоване на  голямогабаритни  прецизни детайли / направляващи на машини , ходови винтове / при които получаването на висока точност се ограничава от големите топлинни деформации в следствие на високата температура от шлифоването .

Обработка на закалени стомани с дискове  от кубичен борен нитрид
При шлифоване на закалени стомани  и заточване на инструменти от бързорежещи стомани  с обикновенни абразиви  , в зоната на обработка възникват значителни сили на рязане  и високи температури  , достигащи температурите на топене на обработвания материал.Това води до низко качество на обработваната повърхност  и намаляване на износоустойчивоста на инструмента от бързорежеща стомана.Освен това обикновенните абразивни дискове имат малка издръжливост  и се нуждаят от често изравняване и заточване с помоща на диамантени изравнители.
Голям разход на абразиве материал , низко качество на обработваната повърхност , малка производителност, запрашена работна зона - са сред основните недостатъци  на обикновенните абразиви.
По прогресивно  е използването на синтетически свръхтвърди материали на основата на кубичният борен нитрид /боразон , елбор , кубонит , CBN /
Дисковете от кубичен борен нитрид имат висока режеща способност  , която няколко пъти превишава тази на обикновенните абразиви  и се съхранява до пълният им износ.
Така както и диаманта , кубичния борен нитрид  се отличава от обикновенните абразиви с по високата топлопроводимост  и малката топлоемкост , което осигурява интензивното топлоотвеждане  от зоната на шлифоване.Това позволява работа при по натоварени режими , без да се получават  прегаряния  и фазови и структурни изменения в повърхностните слоеве.

Видове  форми
Формите на дисковете от кубичен борен нитрид съвпадат с тези  от синтетичен диамант . Може да ги разгледате по долу.